Apr 10, 2012

Hướng dẫn cài đặt phần mềm của Windows trên Linux bằng PlayOnLinux

PlayOnLinux cung cấp giao diện "trỏ và kích" (point and click) để tự động cài đặt và chỉnh sửa phần mềm trên Linux. Nó giống như một trình quản lý gói nhưng là cho trò chơi và các ứng dụng khác của Windows trên Linux.
menu cài đặt
Chúng tôi đã từng đề cập tới sử dụng Wine để chạy phần mềm của Windows trên Ubuntu và những bản phân phối Linux khác trước đây. PlayOnLinux tự động hóa quá trình cài đặt phức tạp khi sử dụng Wind đối với các ứng dụng mà nó hỗ trợ. Công cụ cung cấp một danh sách các ứng dụng người dùng có thể cài đặt và tự động hóa mỗi quá trình cài đặt hết mức có thể.